Innde maako shehu usman aliyu shagari  (GCFR), mo danyaama wuro Shaggari je diwol Sokoto Najeriya, nyalde 25 lewru didabru je hitaande ujuneere e temedde jeenayi bee nogas e joyi (25/02/1925).

Shehu usman aliyu shagari fuddiri kuugal jannginol bako mo nasta siyaasa haa hitaade(1951)yaago (1954) nden mo suba wakiliijo har madalisaaru wakilku lesdi najeeriya. Mo hokkaama daraja ka turaki je fulbe anndiraadum bee fula har lamorde sokoto haa hitaade (1962)ega sultan saddiq abubakar,ko dum nufata e innde turaki kadjum woni mowdo  kollowo haa hitorndu sokoto.mo lattake ministaajo lumooku bee kampaniiji haa hitaade(1958-1959)bawodon mo wadi ministaajo hukumaawa huwoobe hidbe haa wakkati(1960-1962),hafahin,mo lattina ministaajo kuude nder lesdi hakkude duubi(1962-1965)mo wadi ministaaku kuwitirle haa (1965-1966)nden ministaaku risku lesdi haa (1970-1971)ministaajo ceede har hitaade(1971-1975) sey mo dabbiti artugal lesdi naajeriya haa les jam iyaawa siyasa ga (npn)wato national party of nigeria.ega lewru oktobaaru hitaade (1979) yaago 31disimbaaru je hitaade(1983)kanko woni aardido naajeriya jeegojo.

Shehu usman aliyu shagari maynaama nyalde 28lewru disembaaru hitaade2018 milaadiya,mo mari duubi cappan e jeenayi be tati(93)haa babal yewdorde kalluure abuja laamorde naajeriya.mo dali bibbe bee daniraabe haa e jatidiraabe.nder bibbe maako woodi muhammed bala shagari shagari, aminu shagari,lenyol maako woodi bello bala shagari lattido mo jatiraawo bii muktari shagari.

Mi tokkiidum haa wikipidia.

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s