*Humpitooji Afrik e winndere. Kuɗol Mammadu Aamaadu Bah.*

*Hannde naasaande 19 siilto ne waawi teskoreede waɗi wattiiji seeɗe ɗi teskoto—ɗen.*

*Naasaande 19 siilto 2002 kodduwaar memano, abijaan hippaa, yimɓe mbaraa haa heewi, nokkuule cumaa, ñande mum jeneral geey waraa.*

*19 Siilto 2004 maayo fusi waame gonnduɗo e henndu bonndu waɗi leydi Aytii, wari yimɓe 1000 fawɓe.*

*19 Siilto 2017 lesdi yerɓi toon to meksik wari yimɓe 298, ñande mum waɗannoo duuɓi 32 ko hono mum waɗno wari foɗde yimɓe 10,000.*

*Hannde 19 Siilto ñono memaa komiseer waraa, suudu komseer duppaa*

*19 Siiltl 1893 Leydi nuwel jeland wonno leydi adiindi jaɓde debbo ne suɓtoo laamotooɓe (wooote).*

*19 siilto 1955 laamu teetta e juuɗe jan peron leydi Arjantiin. Jenral edwardo jooɗi.*

*19 Siilto 1957 Amirknaaɓe endi ko bommbo nikleer waawta waɗde so fellii les lesdi, ɓe kumpitii ɗum koe njaareendi laamu newadaa.*

*Siftingol seeɗa e baɗe kawruɗe he 19 Siilto. Kuɗol Mammadu Aamadu Bah (hannde 19 Siilto 2019.)*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s