😂 Maayde jaleeɗe
😴 Ɗaanaade
😛 Jalkitde/ fabbaade
😬 Sekde
🤒 Ñawde
😘 Ɓuucaade
😆 Hekkitde
😔 Yurminaade
🙁 Yurmikinaade
😳 Ñawde
😢 Woyde
😯 Najde/haaweede
😁 Jalde
😈 Seytaane/ ngejemaagu
😍 Yiɗde
😋 Welde/ dakmude
👂Heɗaade
☺️ Hersude
😄 Jalde
🤔 Miijaade
🤐 Sokde hunduko mum
🤑 Yiɗde kaaliis
😡 Sekde no feewi
🙈 Uddude gite mum/ Mi yiɗaa yiyde ɗum ɗoo
🙉 Sukkude noppi mum/ Mi yiɗaa nande ko haalatee koo
🙊 Sukkude hunduko mum/ Mi haalii bone walla o haalii bone.
🏃 Dogde
🛀 Lootaade
🗣️ Haalde
💪 Hollirde doole mum
👈 Joofaade bannge nano
👉 Joofaade bannge ñaamo
☝️ Wooɗtidinde Geno/ Alla ko gooto
👆 Joofaade dow
🖕Ƴattoore bonnde (heewɓe ina cikka ɗum ko joofaade dow woni ɗoon, kono hakkundeeru joofortaake)
👇 Joofaade les
🖐️ Eewnaade / weeynude junngo
👋 Salminde e waynaade
✍️ Winndude
👏 Foɓɓude
👃 Hinere
👣 Teppe
💔 Ɓernde taƴnde
❤️ Ɓernde.

E kuɗol:  Mohammed Jallo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s