Ngaree kooten ngenndi men, Rewo Sammba. Leydi nganndu-mi, ngoowaandi. Kiiɗndi ɓuri kooɗnaandi. Rewo ronkano, nde Worgo hoɗaa. Wuro welii, ladde jaaraama. Ko mi kootoowo, hay so mi nelanaaka.
Sukita-bawɗi leňol am’en mbelkee, to nder firdawsi jeysee, golle mon paraaji mbaalaani.
Hujjaaji leňol ndaranino-ɗon, haa jarani on heen ” kasoo e kasaŋka, ɗeɗɗeede e ɗeeɗeede fof njooltiima “. ƳiiƳameeje mon, on coodtirii ndimaagu leňol mum, tee fotde wootere waalanaani ngol hannde ladde.
Joomam fotdeeji e belaaji maɓɓe, ɗo maa limtilimtin, sabu giɗli maɓɓe e leňol maɓɓe, ɓe kuuɓnii.
Joomam yo A jaabo ko ňaagi-Maa-mi. Aamin

Shariif Aamadu Tijjaani KAN, winndiyanke, wiɗtiyanke, kebloowo heblooɓe, doosɗiyanke.

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s