MUHAMMADU BUHARI WAƊII JAHAANGAL ARANNDEWAL NDEN WATTIKE SUMMAATTARE ARANNDEERE

Muhammadu Buhari waɗii jahaangal aranndewal gila nde ñawu Koroona haɗi woosaaki e naatootiral hakkunde lesɗele adunaaru. Nden hannde woni ñalannde nde o fuɗɗi wattaaki summaattaare. Nde laati gila ñawu Koroona naatoy o meeɗaay yiideeki e summaattaare nden.
Muhammadu Buhari ni, gila nde waɗata moɓtorde e majaliisaaɓe laamu maako o meeɗaay wattaaki summaattaare. Nihi waɗi jaayndiyanko’en e yimɓe e maa cuuɗi jaayɗe waɗi ka peluki-mo, dow woppuki diidangol resaangol ngam faddaaki saakaaki ñawu Koroona hakkunde ummaatoore, ngol wattaaki summaataare.
Non kanko maa hooreejo lesdi Amrika, Donald Trump, o anndiraama e soynde wattaaki summaataare nden, naaki nder asaweeje caaliiɗe o yiidaa e summaataare. See ndaa kanko maa hooreejo Naajeeriya on, mo meeɗaa-no wattaki-nde gila naatoyki ñawu ngun lebbi jowi caaliiɗi, hannde o wattike raneere tar, to lesdi Mali.
Hooreejo lesdi Naajeeriya ndin ni, yahii lesdi Mali, to ɓe pottata e ardiiɗo lesdi Nijaar, Mammadou Issoufou, e Nana Akufo Addo hooreejo Ghana, e kadi hooreejo Koddiwaar Alassane Ouattara, ngam narridinki hooreejo lesdi Mali ndin Boubacar Keita e turtooɓe lesdi ndin, ngiɗɓe hooreejo lesdi Mali ndin jippoo gila laamu lesdi ndin. Sabu ɓillaaji ɗi ɓe pelirta-mo e tampuki ngasninki-ɗi. Nder ɓillaaji ɗin haa e soynde rento, war-hoore e kadi talkaaku hakkunde ummaatoore lesdi ndin.
Hooreejo Naajeeriya Muhammadu Buhari, anndiraama e ɗuuɗgal jahaale yaaki lesɗele winndere. Ammaa daliila naatoyki ñawu Koroona, kaɗungu kala woosaaki hakkunde lesɗele ɗen, waɗi kanko maa hooreejo Naajeeriya on, o muñani jahaale maako ɗen, o jooɗi to Naajeeriya.

  • windande Siraajo Teete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s