Sharing is caring!

Alhaji Umaru Musa Yar aduwa, kanko woni Ardiiɗo leydi Najeriya mo sappo e tati (13) nden Gomnajo boymaajo diiwol katsina 29 lewru Mayru 1999 yaago 28 lewru Mayru 2007.
Hanko ŋƴaami cuɓol ardiiɗungal leydi Najeriya nde ŋƴalade nogas e go’o lewru Nayabru hitaade ujunee didi e jeedidi (21/04/2007).
Umaru Musa Yaraduwa daŋƴaama ŋƴalade sappo e joweego lewru jetatabru hitaade (1951) milaadiya har wuro katsina leydi Najeriya, O janngi haa Barewa College hitaande (1971)nden O waɗi University maako haa Ahmadu Bello Zariya ega (1972-1975).

Ojogake darajaaji fere fere bee hebgo dereeje Manooje haa fannuuji ɗuɗɗi je kuude, O wadi siyaasa fuh e ga duubi ko Saali les patiwal(PRp)haa hitaande (1989) nden O hooti (PDP) hitaande (1998-2007) O maynaama e oɗo marri duuɓi (58) yalde jowi lewru jowabru hitaade ujuneɗiɗi e sappo (05/05/2010) haa saare Lamorde Aso Willa galluure Abuja Lamorde Najeriya, bawo ŋƴawu nebgu ngu O ŋyawwi O acci teeriɗɗiraawo Turai Yaraduwa e bikkon woodi Zainab Yeraduwa,bee Nafisa Yeraduwa Yuguda. 

Mi supti binndi din haa wikipedia https./en..m.wikipedia.org.