Kubaru 0

Elto no dum Luumorto

  Hukuma coodanayka gomnati areje wii’éteka “Bureau Of Public Procurement” haa diwol Adamawa ñyande njaslaare malla Alamiisa, taskiti elto ngo ñyalde woore ngam famtinki nastinoɓe areje malla soodoɓe dow no […]

Kubaru 0

AFRIKNAAƁE E FARAYSINKEEƁE

*ANNDUƁE ROWROWƁE AFRIKNAAƁE FARAYSINKEEƁE E DARANOGOL MUMEN WUURTINDE ƊEMƊE NGENNDIIJE AFRIK:* *_E deftere gasnirde jaŋde, ameriknaajo biyeteeɗo Natan, mi janngii e mayre ɗum ɗoo: “E sahaa laamu tuubakiri, Hawsankoore ina […]

Kubaru 0

Nguurndam rentuɓe e aduna ngoota ndenndaaka

. Maynde wootere huuɓtudinnde ka keewka yimɓe e muumunteeji. hay ndiga ardaani heddaade saka duumaade. Lajal ngal woorataa, majjuɗo ngal woodaani woodataa, kono yimkoñ aduna ina piddi ina parwi, ngam ɗii cokli e dañde, baasal Moƴƴaani ko goonga, Kono reento woto dañal hoomte ɗo heƴnude woodaani. Hormo hoddiiɓe mballaaɓe tawa a aamaani, muñaa ñiŋoore maɓɓe Tawa a heppaani. Ngam nguurndam […]

Kubaru 0

HARE NDIMAAGU

_Daawal mette e caɗeele._                            _Fotndee nguurndam e genaale._ _Dogee, woɗɗee kala penaale._ _Ɗo yolnde juuti yottaaka payndaale._ […]

Kubaru 0

HARE NDIMAAGU

_Daawal mette e caɗeele._ _Fotndee nguurndam e genaale.                   _Dogee, woɗɗee kala penaale._ _Ɗo yolnde juuti yottaaka payndaale._ _Leef-ɓe cortoo, pukka doŋle._ _Fiɓiiɓe, […]