Category

Kubaru

Maayde

So maayde arii, hol ko keddorte-ɗen e dakammeeji, ɗi meeɗno-ɗen e aduna ? Haa e denndaangal muusallaaji, ɗi meeɗno-ɗen heɓde kadi ?

Laabi joode jam e Mali

Hannde 19 Colte hit 2021 so jamɗe ɗee keɓii 15 Gardiiɗo jaagorɗe leydi Mali woni Muktaar Waan maa o hollit lomtiiɓe sarɗyaŋkooɓe Mali ɓee ɓataake

Bazoum jaalake cubol Nijer

Hukumawa Cuɓi Leydi Nijar CENI Timmini limngal Ɗereeji Cuɓi Gaɗaaɗi, limngal ngal hollii Mohamed Bazoum heɓi jaalaaki cubol ngol. Bazoum hebi cuɓi ko ɓuri miliyonji