Category

Kubaru

*NGONKA NJURMINIIKA AFRIK*

Afriknaajo so finii subaka, adotoo ko ňifde pindinirgel mum peewnangel leydi SHIIN, yalta e darapuuji mum caňaaɗi leydi ENNDO, ňaantoo comci mum caňaaɗi BANNGALAADESH. O

Ko yahata e lesdi Maali

Ko yahata e lesdi Maali gila hello Binndol Pulaar Fulɓe mbi’i wata neɗɗo roŋkan banndum mi haalaniino-ma. Kuɗol MAB.* Gilaa balɗe 10 ɓennuɗe ɗee leydi

Maayde

So maayde arii, hol ko keddorte-ɗen e dakammeeji, ɗi meeɗno-ɗen e aduna ? Haa e denndaangal muusallaaji, ɗi meeɗno-ɗen heɓde kadi ?

Laabi joode jam e Mali

Hannde 19 Colte hit 2021 so jamɗe ɗee keɓii 15 Gardiiɗo jaagorɗe leydi Mali woni Muktaar Waan maa o hollit lomtiiɓe sarɗyaŋkooɓe Mali ɓee ɓataake