Sharing is caring!

Featured

Maayde

So maayde arii, hol ko keddorte-ɗen e dakammeeji, ɗi meeɗno-ɗen e aduna ? Haa e denndaangal muusallaaji, ɗi meeɗno-ɗen heɓde kadi ? So goonga, juulɗo fof ina yiɗi ruttaade e Alla, hootde e Alla, kono wonata tan ko e fommude, ina wiya haa ndee, haa ndee, … ! Miin e hoore am, e sahaa nde…

Continue Reading Maayde

Spotlight

Explore