Skip to content

Tag: Lagos

KUBARUUJI 0

Lagos Tefi kawetal Hoore lesdi Israel ngam Honuki Paccam

Nder tiinaaje ɗe honuki paccam ndiyam nder jihawol Lagos lattuka jaabuuru luumooku lesdi Naajeeriya, ngomnati jiha kan taskiti ngam fiɓuki narral bee lesdi Israel her naftirki laabi zamanu naftirteeɗi nder tayre funa cakaare duuniyaaru ngam ngam raggiɗinki gannungol ngol nder jiha kan. Ngomnaajo jihawol Legos Akinwunmi Ambode on suuɗiti haala kan yaake nde waɗanno jawaabu haa omtol mobre waytinol dow […]