Sharing is caring!

Tadiibe DSS en fuufi tiya gas gam sankitaago mobre wadoobe jangajanga gam yelango yofanego aridiido mabbe nangaado ha lewru jetatabru dow ayiibe ewnaago revolution.

Nangaado andiraado be Omoyele Sowore laati goto nder tefiibe ardungal laamu lesdi ndi ha cuube saaliidi nder lewru didabru do e hanko on omti sudu saakol kubaru nga Sahara Reporters.

yimbe ko yahatan cappande jowetati (80) on mofti ha Headquater (DSS) nder lamorde Nigeria Abuja bedo fela Ardido lesdi Muhammad Buhari e taadibe DSS en ko yahanta cappande jowi (50 faddibe be motaaji, bedo fuufa curgol tear gasJayidiyankejo AFP wii.

 

Sowore tumama be wadugo ayiibe “treason.” o nangaama bawoo lewru kitordu umri be yoofamo amma ha jonta O yoofaaka ko dime wadi?