Koode

Famtinki e Findinki

BAABIRAAWO NGOMNAAJO KANO ƁOYMAAJO MAYNAAMA

Hannde baabiraawo ngomnaajo Kano ɓoymaajo Dr Rabiu Musa Kwankwaso, anndiraaɗo Alhaji Muusa Sale Kwankwaso Makama Karaye maaynaa, ɗo’o nder diiwal Kano. Maynaaɗo on haa juulaama nden o uwaa, ton nder jaayri juulirde wuro ngomnaajono on, taweteengo e Miller Road nder fattude Bompai.
Kanko ni Musa Sale, kanko wonnoo haakimiijo Madobi, nden kadi neeɓaayi o lammina laamu Makama. Laamu naatinngu-mo nder suɓooɓe laamɗo, to laamorde Karaye.
Yimɓe ɗuuɗɓe ni, puɗɗii waɗanki ngomnaajono Kano on foofo. Nder haa e ngomnaajo Kano Dr Abdullahi Umar Gannduuje, Atiiku Abuubakar ballono hooreejo lesdi e woɗɓe ɗuuɗɓe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *