Sharing is caring!

Hannde baabiraawo ngomnaajo Kano ɓoymaajo Dr Rabiu Musa Kwankwaso, anndiraaɗo Alhaji Muusa Sale Kwankwaso Makama Karaye maaynaa, ɗo’o nder diiwal Kano. Maynaaɗo on haa juulaama nden o uwaa, ton nder jaayri juulirde wuro ngomnaajono on, taweteengo e Miller Road nder fattude Bompai.
Kanko ni Musa Sale, kanko wonnoo haakimiijo Madobi, nden kadi neeɓaayi o lammina laamu Makama. Laamu naatinngu-mo nder suɓooɓe laamɗo, to laamorde Karaye.
Yimɓe ɗuuɗɓe ni, puɗɗii waɗanki ngomnaajono Kano on foofo. Nder haa e ngomnaajo Kano Dr Abdullahi Umar Gannduuje, Atiiku Abuubakar ballono hooreejo lesdi e woɗɓe ɗuuɗɓe.